Lậu và các biến chứng

Lậu và các biến chứng

Do Neisseria gonorrheae gây ra.  Thường gặp ở tuổi trẻ, giai đoạn hoạt động tình dục. Đường lây: hơn 90% qua quan hệ tình dục, khoảng 10% qua đường khác (trẻ sơ sinh qua âm đạo mẹ, trẻ gái bò lê dưới đất, qua quần áo, mắt do tay dơ). Biểu hiện chủ yếu là viêm niệu đạo.  —Lậu ngoài

Read more