Chuyện nhà binh

Chuyện nhà binh

Từng xét nghiệm tinh dịch đồ và được biết tinh trùng yếu, Nam quyết định chọn chiến thuật gom quân đánh một trận vào mỗi cuối tuần khi mà cơ thể được nghỉ ngơi. Khác với Nam, Toàn lại chọn chiến thuật trường kì kháng chiến, miệt mài mỗi ngày với niềm tin tinh trùng ắt sẽ gặp trứng…

Read more